Muzička škola Subotica – 26. mesto

Muzička škola Subotica kojom rukovodi gospođa Edit Barlai, pala je na 26. mesto na Republičkom takmičenju u 2015. godini. Zvaničan plasman svih škola objavila je Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije.

“Plasman škola na Republičkom takmičenju obično se izvodi na osnovu kvaliteta i broja nagrada koje su takmičari škole osvojili, za sve, kao i za pojedine discipline ili grupe disciplina zastupljenih na takmičenju.”, navodi se na zvaničnom sajtu.

Muzička škola Subotica 26-a na tabeli

PlasmanSkola-1024x812

Kako ovi kriterijumi imaju svoje nedostatke, uvedeni su novi parametri, pre svega kriterijum za rangiranje na osnovu ukupne srednje ocene svih takmičara jedne škole (uključujući pohvaljene i takmičare bez plasmana), kao i opcija da se rangiranje vrši za škole koje zadovoljavaju određeni minimalni broj takmičara koji su pristupili (u ovom slučaju pet).

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa direktorkom škole, gospođom Barlai, želeći da nam prokomentariše ovaj plasman. Nažalost, nismo bili u prilici da čujemo Edit Barlai – uporno nas je izbegavala.

Sa druge strane, podaci koji su objavljeni na zvaničnom sajtu Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije,nedvosmisleno su pokazivali veliki pad u plasmanu Muzičke škole Subotica.

Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije

Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije je dobrovoljna, nevladina, nedobitna, strukovna organizacija, u koju se udružuju muzičke i baletske škole Srbije, sa ciljem da se, na načelima uzajamnosti i solidarnosti objedine zajednički ciljevi, potrebe i interesi u oblasti muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja. Osnovana je 2010. godine.

Na sednici Skupštine Zajednice, održanoj u Beogradu 26. 11. 2014. godine, izabrani su novi sazivi Predsedništva i Nadzornog odbora Zajedice, koji čine: Borivoje Cekić (Beograd), Edita Barlai (Subotica) i Vojislav Jovičić (Jagodina).

Obzirom da je Muzička škola Subotica punopravni član ove krovne Organizacije i da se gospođa Barlai aktivno uključila u njen rad – kredibilitet ove Organizacije ne bi trebalo da bude sporan.

izvor: ZMBSS.org

 

Published by

idiEdit

idiEdit je web projekat Udruženja kreativnih stvaralaca PARADOKS grupa koji se bavi slučajevima direktorke Muzičke škole iz Subotice - Edit Barlai.