Garden Quartet Saopštenje

Garden Quartet: Saopštenje za medije

Garden Quartet: Humanitarni koncert 19. aprila u organizaciji udruženja „Electe” nije bio prvi i jedini slučaj da je direktorka Muzičke škole Edita Barlai sprečila decu i nastavnike da učestvuju u projektima, čiji je cilj da se oni stručno i umetnički razvijaju.

U oktobru 2013. Edita Barlai je zabranila učenicima i nastavnicima učešće u međunarodnom IPA projektu „Whosemusic”, čiji su nosioci bili Urduženje „Garden Quartet” iz Subotice i fondacija Srednje Muzičke škole „Ištvan Vantuš” koja radi u sklopu Univerziteta u Segedinu. Implementacija projekta, uz aktivno učešće učenika i nastavnika subotičke Muzičke škole počela je još kada je školom upravljao prethodni direktor Ištvan Antal.

Zahvaljujući podršci Evropske unije, u okviru ovog projekta prekogranične saradnje organizovali smo oko 15 manifestacija na kojima je besplatno učestvovalo više od 500 učenika, kao i njihovi nastavnici. Između ostalog, sa obe strane granice su održani koncerti horske, kamerne, crkvene i tradicionalne narodne muzike, muzičko-pedagoške konferencije, kao i dva muzička kampa u Čongradu, u Mađarskoj. Sa decom su radili istaknuti profesori sa Univerziteta muzičkih umetnosti „Franc List” iz Budimpešte, kao i profesori sa Fakulteta muzičkih umetnosti Univerziteta u Segedinu.

Za implementaciju ovog projekta „Garden Quartet” je imao podršku i Konzulata Mađarske u Subotici. Na završnoj konferenciji konzulica dr Aniko Toth je rekla da je reč o jednom u nizu mnogih projekata, čiji je cilj da poboljša život građana EU i njihovih suseda. Edita Barlai je pismeno zabranila učešćeu ovom projektu. Naređenje koje se odnosilo i na učenike i na nastavnike je bilo okačeno na oglasnoj tabli u zbornici Muzičke škole. Inače, zahvaljujući ovoj zabrani, učenicima i nastavnicima muzičkih škola iz Sombora, Zrenjanina i Novog Sada se otvorila mogućnost da učestvuju u projektu.

Garden Quartet izbačen iz škole

Sedište Garden Quarteta je bilo registrovano na adresi Muzičke škole. Po našem mišljenju, ali i po mišljenju publike, i ljudi koji vole i razumeju klasičnu muziku, kao i većine naših kolega, bila je sasvim prirodna stvar da sedište kvarteta bude u Muzičkoj školi, posebno zbog toga što su troje članova i u radnom odnosu u školi. Edita Barlai je raskinula ugovor o zakupu i sa tim je faktički izbacila „Garden Quartet“ iz Muzičke škole. Članovi kvarteta nisu ni na koji način ugrozili rad škole, a direktorka u dopisu nije obrazložila šta je razlog ovakve odluke.

S obzirom na to da je naš glavni cilj u vezi sa spomenutim projektom bio da se deca razvijaju, a inače su nam opšti ciljevi popularizacija klasične muzike, kulture i tradicije grada Subotice i naše Muzičke škole, nismo želeli da naš konflikt sa direktorkom Barlai iznosimo pred javnost kako bismo projekat uspešno finalizirali. Imajućiu vidu da su u izjavama za medije iz „Electe“ u više navrata pominjali i „Garden Quartet“ sa kojim je Edita Barlai takođe dolazila u sukob, smatramo važnim da o stvarima koje su se na žalost desile direktno obavestimo javnost.

Izvor: Garden Quartet

Published by

idiEdit

idiEdit je web projekat Udruženja kreativnih stvaralaca PARADOKS grupa koji se bavi slučajevima direktorke Muzičke škole iz Subotice - Edit Barlai.