Natalija Jakovljević o idiEdit

Natalija Jakovljević misli, zamisli!

Dok ugledni subotički novinar, gospodin Toma Vojnić, rešava svoju „mozgalicu“ – Da li su učenici deca, odnosno deca učenici, autorka Natalija Jakovljević na sajtu maglocistac.rs – usuđuje se da misli.

U svom autorskom tekstu „Školska zabrana – šansa za osvajanje slobode“, ona javno pohvaljuje delovanje organizacije Electe, PARADOX group, pa čak i samog portala idiEdit.com

Svakom normalnom čoveku koji voli „čvrstu ruku“, direktorsku odluku mimo zakona i autoritativno prekoračenje ovlašćenja, jasno je da gore pomenuti izazivaju pometnju u javnosti. Oni su glavni rušioci mira i spokoja, uspavanog i umornog javnog mnjenja.

Svakako, njihovo skretanje pažnje na oholost i bahatost direktorke Muzičke škole u Subotici, gospođe Edit Barlai, izaziva mučninu, prezir i opštenarodno nezadovoljstvo.

Razume se, nihovi prigovori, dopisi, stripovi, pa i „video materijali“, predstavljaju primitivnu i kvaziintelektualnu nadmenost.

Ipak, nije jasno zbog čega jedna dama, Natalija Jakovljević, piše takve tekstove i time uznemiruje javnost.

Na svu sreću, „krstareći“ internetom normalan čovek može naići na zdravorazumske komentare koje potpisuje sociolog kulture – Toma Vojnić. Oni smiruju, inspirišu i, pre svega, razvesele.

Napisao: Mediokritet

Published by

idiEdit

idiEdit je web projekat Udruženja kreativnih stvaralaca PARADOKS grupa koji se bavi slučajevima direktorke Muzičke škole iz Subotice - Edit Barlai.