Kraj serije idiEdit

Kraj serije idiEdit – Kadar 24

Polaznici Kreativnog studija Kadar 24, koji je pokrenula PARADOKS grupa, predstavili su nam poslednju YouTube epizodu – idiEdit. Kraj serije nagoveštava neki novi početak.

U trećoj epizodi igraju se Bojana Miletić i Anđela Mahmutović. Kroz dramsku igru su nam predstavile svoje viđenje situacije u Muzičkoj školi u Subotici.

Tumačeći direktorku koja je zabranila deci, svojim učenicima, nastup na humanitarnom koncertu, Bojana je osmislila lik koji ni po čemu ne podseća na gospođu Edit Barlai.

Podsećamo vas da smo u prvoj epizodi idiEdit gledali Ružicu Šušnjar i Andreu Savčić. Njih dve su osmislile situaciju u kojoj smetena novinarka intervjuiše „hiperaktivnu“ nastavnicu srpskog jezika.

Omiljena epizoda gospođe Barlai (druga po redu ovog mini serijala) koju svima rado pokazuje, posvećena je Premijeru. David Stojaković i Marko Maksimović bili su akteri idiEdit epizode u kojoj se rešavao problem na najvišem nivou.

Kraj serije idiEdit – novi početak

“Kadar 24 je svojevrsni laboratorijum teatra, filma, televizije i interneta u kome najtalentovanija deca Valjeva imaju priliku da besplatno izučavaju osnove dramske umetnosti i medija. Kreativni tim PARADOKS grupe, koji je angažovan na ovoj ideji, prepoznaje njihov talenat, podstiče i ohrabruje njihove pokušaje u istraživanju novog izraza.”, kaže Jovana Letić Mirković, koordinator Kreativnog studija Kadar 24, sa kojom smo razgovarali povodom kraja serije idiEdit.

“Kraj serije je prilika za novi početak kreativnog delovanja. Veoma smo inspirisani likom i delom gospođe Edit Barlai. Čitajući vest našoj deci o zabrani humanitarnog koncerta, naišli smo na njihovo iskreno zaprepašćenje. Veoma je interesantno što su se i neki drugi ljudi zaprepastili, ali na naše epizode idiEdit. Zanimljivo je kako su osetljivi na dramsku igru dok im stvaran život, u kome se krše najelementarnija dečja prava, prolazi ispred nosa.”, zaključuje gospođa Letić Mirković.

Za sam kraj deca iz studija Kadar 24 su nedvosmisleno poručila – Škole postoje zbog dece, a ne zbog direktora.

Treća epizoda idiEdit

Razgovor vodio: Milan Džamba

Published by

idiEdit

idiEdit je web projekat Udruženja kreativnih stvaralaca PARADOKS grupa koji se bavi slučajevima direktorke Muzičke škole iz Subotice - Edit Barlai.